Propozycje współpracy

Proponujemy następujące świadczenia w ramach sponsoringu:

I. Możliwość objęcia mecenatu nad oddziałem – występowanie przy okazji każdej imprezy pod szyldem „Mecenasa Oddziału im. 7 PSK „.

W ramach pakietu wchodzą następujące pozycje:
– bannery sponsorskie na corocznym Święcie Pułkowym
– reklama na imprezach (Święto Pułkowe) – zawsze ostatni weekend lipca
– każda impreza jest nagłaśniana przez media lokalne (TVP3 Poznań, WTK, Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Radio Eska) oraz ogólnopolskie (TVP, TVN, POLSAT, TV POLONIA, Gazeta Wyborcza)
– umieszczenie reklam na jedynym w Polsce wozie taborowym będącym własnością Oddziału
– Mecenas Oddziału im. 7 PSK ma prawo do zapraszania własnych gości na imprezy pułkowe
– Mecenas Oddziału im. 7 PSK otrzymuje ozdobne listy z podziękowaniami za wsparcie Oddziału
– możliwość ustawienia własnego namiotu na imprezach plenerowych organizowanych przez Oddział

II. Umieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach dotyczących imprez (zaproszenia, programy, broszury, plakaty).

W ramach organizacji każdego wydarzenia z udziałem Oddziału przygotowywane są następujące materiały:
– zaproszenia do władz lokalnych i samorządowych
– informacje do mediów (prasa, radio, telewizja)
– plakaty reklamujące wydarzenia do powieszenia na słupach reklamowych

Ponadto Partnerzy Oddziału są reklamowani na stronie internetowej www.7pskw.pl.

Oferujemy możliwość umieszczenia logo firmy w zamian za sponsoring kosztów druku. 

III. Umieszczenie baneru z logo firmy w miejscu odbywania się uroczystości i imprez (np. konkursu sponsorskiego).

Każde wydarzenia z udziałem Oddziału przyciąga dużą ilość mieszkańców Poznania. Objęcie patronatu na imprezą umożliwi darmową reklamę w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Partnerom Oddziału oferujemy możliwość umieszczenia banerów reklamowych w widocznych miejsach podczas imprezy.

IV. Przeprowadzenie akcji reklamowych podczas niektórych imprez (np. konkursu sponsorskiego). 

Nasza propozycja to zorganizowanie nietypowych konkursów podczas imprez z udziałem Oddziału. Imprezy odbywają się na Starym Rynku lub Malcie i biorą w nich udział przedstawiciele lokalnych władz. Partnerom oferujemy możliwość wystąpienia w roli sponsora konkursu (co najmniej dwukrotne wymienienie nazwy firmy podczas konkursu) lub przeprowadzenie uroczystego wręczenia aktu przekazania sprzetu na rzecz Oddziału. Takie wydarzenia zazwyczaj jest organizowane podczas ofcjalnych uroczystości z udziałem lokalnych władz.

V. Możliwość zorganizowania dowolnej imprezy z udziałem kawalerii dla indywidualnych potrzeb firmy.

Nasze propozycje to:
– wręczenie zakupionych przez sponsora karabinów, szabli, siodeł, lub innych części umondurowania żołnierzom Oddziału przez właściciela firmy. Uroczystości odbywałyby się np. na Starym Rynku z udziałem kompanii reprezentacyjnej WP.
– festyn, piknik, biesiada firmowa połączona z pokazem kawaleryjskim.
– czynne współuczestniczenie w imprezie firmowej

VI. Reklama na wozie taborowym – zaprzęg konny poprzedzony pododdziałem kawalerii.

Przejazd wozu odbywa się głównymi ulicami miasta i anonsuję każdą imprezę. Wóz stacjonuje w miejscu każdej imprezy.

UWAGI:

1. Imprezy organizowane przez Oddział im. 7 PSK odbywają się pod patronatem władz miasta oraz ogólnopolskich i regionalnych mediów (TVP3, TV POLONIA, WTK, Radio Eska i gazety poznańskiej) oraz obecnością TVP1, TVP2 i TV komercyjnych.

2. Stowarzyszenie wystawia faktury – na ich podstawie jest możliwy odpis od podatku dochodowego. Stowarzyszenie jest zwolnione z podatku VAT.

3. Inne formy reklamy sponsora do uzgodnienia.

4. Uzyskane fundusze przeznaczane są na cele statutowe (zgodne ze statutem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego), zakup sprzętu dla Oddziału oraz organizację imprez i uroczystości.