Co dajemy naszym Partnerom?

Wspieranie naszego oddziału przynosi następujące korzyści:

1. Obecność w mediach lokalnych i ogólnopolskich – każde wydarzenie w udziałem Oddziału jest opisywane w wielkopolskich dziennikach („Gazeta Wyborcza, „Głos Wielkopolski”, „Gazeta Poznańska”). Każda z tych gazet zamieszcza obszerne relacje na pierwszych stronach z corocznego Święta Pułkowego. Ponadto na naszym Święcie obecne są telewizje (WTK, PTV, TVP, POLSTA, TVN) które relacjonują te wydarzenia. Umieszczenie tabliczki firmowej np. na wozie taborowym spowoduje, że Państwa firma będzie reklamowana zarówno w Wielkopolsce jak i całej Polsce.

2. Dobre kontakty z władzami lokalnymi – Oddział jest bardzo silnie związany z historią miasta Poznania. Z tego powodu każde wydarzenie historyczne, w którym Oddział ma przyjemność brać udział, jest uświetnione obecnością władz lokalnych (prezydenta Poznania, marszałka województwa, radni samorządowi). Ponadto do tradycji PSK należy coroczne składanie życzeń wigilijnych prezydentowi Poznania. Dlatego wspieranie Oddziału im. 7. PSK może być bardzo dobrze postrzegane przez lokalne władze.

3. Możliwość reklamowania się podczas imprez – nasze imprezy przyciągają rzesze Poznaniaków (W 2003 roku na II Święto Pułkowe nad Maltą przyszło około 2 tys. osób). Umieszczenie Państwa znaku firmowego w widocznym miejscu podczas takich imprez umożliwi dotarcie z reklamą do wielu potencjalnych klientów. Ponadto naszym partnerom oferujemy możliwość reklamowania się na naszej stronie internetowej.

4. Wsparcie szczytnej idei – najważniejszym celem Oddziału jest kultywowanie chlubnych tradycji kawalerii polskiej, zwłaszcza zaś 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Staramy się to osiągnąć poprzez organizowanie widowisk historycznych i nietypowych lekcji historii dla dzieci oraz młodzieży. Regularnie uczestniczymy w obchodach wydarzeń związanych z historią Poznania. Jesteśmy organizacją non-profit, a wsparcie Oddziału jest korzystne także z powodów podatkowych (możliwość odpisania kwoty przeznaczonej na sponsoring od podatku dochodowego).

5. Zorganizowanie nietypowej imprezy – bardzo chętnie uczestniczymy we wszelkiego rodzaju imprezach firmowych organizowanych na wolnym powietrzu. Na życzenie przeprowadzamy pokazy jazdy konnej, władania szablą oraz przedstawiamy fragmenty bitew z udziałem przedwojennego 7. PSK. Taka impreza z pewnością będzie wydarzeniem dla jej uczestników.