Ciekawostki

7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich, jak każda formacja kawaleryjska II Rzeczypospolitej obdarzony został kilkoma żurawiejkami, czyli żartobliwymi, dowcipnymi, często złośliwymi, czasem wręcz nieprzyzwoitymi, dwuwierszowymi przyśpiewkami, które układano dla każdego pułku kawalerii i dywizjonu artylerii konnej. Śpiewane przez oficerów, przy okazji różnych spotkań, często zakrapianych alkoholem:

Lance do boju, szable w dłoń.
Bolszewika goń, goń, goń.

Na 7 PSK ułożono żurawiejki nawiązujące do szlaku bojowego pułku w wojnie 1920r. :

Słynie z czynów wiekopomnych,
To pułk siódmy strzelców konnych.

Na kresowych kwiatach polnych,
Krew się mieni strzelców konnych

Na ziemiańskie pochodzenie oficerów i podchorążych rezerwy pułku:

Zbiorowisko chłopców dwornych
To jest siódmy strzelców konnych

Z tytułu posiadania przez pułk zespołu teatralnego i chóru pułkowego:

Zbiorowisko chłopców tonnych
To pułk siódmy strzelców konnych

Z uwagi na rejon dyslokacji:

Strzelcy, co nad Warta stoją –
Zuchy. Niemców się nie boją.