7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich

 

7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich stacjonuje w garnizonie Wędrzyn  jest w pełni uzawodowiony. Powstał w latach 2005/2006 w wyniku zmian organizacyjnych 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i włączeniem w jej skład pododdziałów 15.  Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej z Wędrzyna. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.05.2006r pododdział przyjął tradycje 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.


7 PSKW był trzecim  pułkiem wchodzącym w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, który organizował się w Grudziądzu jako 5 Pułk Strzelców Konnych . Od 30 maja 1921 r. nastąpiła zmiana nazwy na 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich , która przetrwała do września 1939 r. Od pierwszych dni sierpnia 1939 roku pułk przebywał w rejonie Murowanej Gośliny. Podczas trwania kampanii wrześniowej 1939r. brał udział w walkach pod Zbrożkową  Wolą,  zdobywał m. Brochów, toczył bój pod Leśniczówką Dembowskie i następnie pod Zamościem . W dniu kapitulacji stolicy 29 września pułk złożył broń w Łazienkach .W uznaniu zasług bojowych pułku jego sztandar został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari 5 klasy.

Zgodnie z decyzją Kanclerza i Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich został utożsamiony z
7 Pułkiem Strzelców Konnych Wielkopolskich.

W latach 2007-2008 żołnierze batalionu uczestniczyli w VIII zmianie PKW Irak, I zmiana PKW Czad oraz II zmiana PKW Afganistan. W tym samie czasie realizowano zabezpieczenie ćwiczeń certyfikujących wojsk przygotowujących się do wyjazdu na misje zagraniczne, m.in.: Bagram I, Bagram II, Bagram III oraz uczestniczono w dwóch ćwiczeniach międzynarodowych: w Armenii i we Francji. W 2013 roku został wyróżniony przez Dowódcę Wojsk Lądowych tytułem honorowym Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych. W ostatnich dwóch latach batalion rozpoczął wyposażanie pododdziałów w KTO „ROSOMAK” oraz w PPK „SPIKE”.

Poczet dowódców batalionu:

ppłk Radosław SZYMANKIEWICZ 2006 – 2007

ppłk Tomasz KOWALCZYKIEWICZ 2007 – 201

ppłk Rafał MIERNIK 2010 – 2014

ppłk Artur BARAŃSKI 2014 – 2016

mjr Damian KIDAWA 2016 – 2017

Aktualny dowódca:

ppłk Paweł KRZYŻANIAK